11
Created on By admin

Dövlət Qulluğu

1 / 20

Hansı məsələ yalnız referendum yolu ilə həll olunur?

 

2 / 20

Konstitusiyaya əsasən dövlətin ali məqsədidir?

3 / 20

Konstitusiyaya görə Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısı kimdir?

4 / 20

“Konstitusiya” sözünün mənası nə deməkdir?

5 / 20

“Konstitusiya” sözünün sinonimləri hansıl deyil?

6 / 20

Bunlardan hansı beynəlxalq hüquqla müəyyənləşdirilmiş normaları istisna edir?

7 / 20

Azərbaycan xalqı ibarətdir...?

8 / 20

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən mülkiyyətin hansı növü yoxdur?

9 / 20

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qüvvəyə minmə tarixi?

10 / 20

Respublikasının Konstitusiyasına görə xalqa qarşı ən ağır cinayətdir?

11 / 20

Konstitusiyaya görə dovlətin varisliyini kim təmin edir?

 

12 / 20

Konstitusiyaya görə, xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrin hansı hüquqları yoxdur?

13 / 20

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası nə vaxt qəbul edilib?

 

14 / 20

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə xalqa qarşı ən ağır cinayətdir?

15 / 20

Hansı məsələlər yalnız referendum yolu ilə həll olunur?

16 / 20

Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə, hansı məsələlər üzrə referendum keçirilə bilməz?

17 / 20

 Konstitusiyaya görə, ümumxalq səsverməsi-referendum yolu ilə həll edilən məsələlərdən deyil?

18 / 20

Azərbaycan xalqı öz suveren hüququnu hansı səsvermə yolu ilə seçilmiş nümayəndələri vasitəsi ilə həyata keçirmir?

19 / 20

Konstitusiyaya görə, aşağıdakı seçki hüquqlarından biri təsbit olunmayıb....

20 / 20

Azərbaycan xalqının suveren hüququdur...

Sizin nəticəniz

Ortalama qiymətləndirmə 73%

0%